Anandtech hann se ett foto som under söndagen delades på Twitter av Gregory Bryant, chef för Intel-avdelningen Client Computing Group.

Fotot var inget märkvärdigt rent fotografiskt, men i bakgrunden syntes en bild från en presentation som handlar om framtidens thunderbolt-teknik, och därmed verkar avslöja thunderbolt 5.

Bilden från presentationen visar två diagram som inte säger så mycket, och avklippt text som lyder:

[…]SB 80G is targeted to support the existing USB-C ecosystem
[…]he PHY will be based on a novel PAM-3 modulation technology
[…]N6 test-chip focusing on the new PHY technology is working in
[…]showing promising results

Med lite tolkning pekar det på tre sakar: Att thunderbolt 5 kommer fortsätta använda usb-c som fysisk kontakt, att överföringshastigheten kommer öka till 80 gigabit per sekund samt att Intel planerar att övergå till en ny överföringsteknik.

Dagens thunderbolt använder en enkel elektrisk signal, på eller av för att visa etta eller nolla. Varje klockcykel är en bit data. Med PAM-3 (PAM står för Pulse Amplitude Modulation) kan signalen ha tre nivåer: 1, 0 eller -1. Två klockcykler tolkas tillsammans som tre bitar data (till exempel -1,-1 för 000 och 1,-1 för 101). Det här innebär att 50 procent mer data skickas per klockcykel.