Wall Street Journal publicerade nyligen en rapport om hur Facebooks egna undersökningar visar hur Instagram får användare – i synnerhet tonårsflickor – att må dåligt. Nu har Facebook publicerat en lång kommentar som bemöter många av de specifika påståendena i rapporten. Kommentaren har skrivits av forskningschefen Pratiti Raychoudhury.

Ett av påståendena i rapporten är att en intern presentation på Facebook från 2019 visade att Instagram förvärrar problem med kroppsuppfattningen hos tonårsflickor.

Facebook har publicerat den citerade sidan ur presentationen i sin helhet, som visar att just kroppsuppfattning var ett undantag där fler användare svarade att Instagram har gjort dem sämre. För alla andra problem Facebook frågade om, till exempel sömn, ätstörningar och ångest, svarade fler att Instagram har minskat problemen.

I undersökningen som Wall Street Journal citerar frågade Facebook om Instagram har fått ungdomarna att må bättre eller sämre. Av 1 296 amerikanska ungdomar svarade 346 att de mår bättre och 137 att de mår sämre. Resten tyckte inte att Instagram har haft någon inverkan på hur de mår. Resultaten var liknande i Storbritannien, skriver Facebook. Undersökningen genomfördes bara i dessa två länder.

Barnprojekt läggs på is

Samtidigt meddelar Facebook att företaget pausar utvecklingen av ”Instagram Kids”, den version av Instagram för 10–12-åringar företaget har haft under utveckling. Företaget skriver att det fortfarande tror på idén att det är bättre att ge barn anpassat innehåll än att försöka stoppa dem från att använda tjänsten över huvud taget. Nu ska företaget ta sig tid att ”prata med föräldrar, experter och lagstiftare”.