Uppdateringen kallas CUJ2, men nyheterna är inte många. Enligt Samsungs egna anteckningar är de enda nyheterna här ”förbättrad systemstabilitet och pålitlighet”.

Inte heller 9 to 5 Google, som testat installera uppdateringen, har märkt av några större skillnader.

Uppdateringen kommer bara någon vecka efter en tidigare, större uppdatering, så det är möjligt att denna uppdatering löser några problem som kan ha uppstått med den tidigare programvaran.