Regeringen har fattat beslut om att statliga medel ska användas till att förbättra täckningen för mobildata på fjärrtåg i hela landet.

Post- och telestyrelsen blir ansvarig myndighet för att genomföra satsningen, och förordningen börjar gälla 1 januari 2022. Beslutet fattades efter en utredning gjord av samma myndighet mellan november 2020 och februari 2021, vars slutrapport föreslog en rad åtgärder.

De åtgärder utredningen kom fram till är ekonomiskt hållbara och genomförbara är bland annat att bidra till kostnaden för att installera fler mobilnätsrepeatrar på tåg, installation och uppgradering av tågens wifi-nät, tester av nya glas som ska släppa igenom mobilsignaler bättre, samt särskilda insatser för att åtgärda radioskuggor i tunnlar längs Ådals- och Botniabanan.