Regeringen har lagt fram ett förslag för ändringar i konsumentköplagen för att modernisera och anpassa den till dagens digitaliserade värld.

Den kanske mest påfallande ändringen i lagen är att det inte längre är kundens ansvar att visa att ett fel i en fysisk produkt härrör från tillverkningen efter sex månader. Nu blir det handlarens ansvar att bevisa att kunden har använt produkten fel under hela tvåårsperioden som konsumenträtten gäller.

Digitalt innehåll och tjänster får en helt ny avdelning i lagen baserad på EU:s nya digitaldirektiv. En intressant detalj är att lagen kommer gälla oavsett om konsumenten betalar med pengar eller med sina personuppgifter. Facebook och liknande gratistjänster som använder personuppgifter i kommersiella syften kommer därmed täckas av den uppdaterade lagen.

Precis som för fysiska varor klargör lagen vem som ansvarar för vad när det gäller brister i digitalt innehåll och tjänster, och vad som gäller kring leverans och betalning av dessa.

Om förslaget röstar igenom av Riksdagen är planen att den uppdaterade lagen ska börja gälla från 1 mars 2022. Läs hela förslaget här.