Kemikalieinspektionen har publicerat en ny rapport med resultaten av en granskning av elektronikprodukter där halterna av farliga ämnen uppmättes.

Myndigheten valde slumpmässigt ut prylar av olika slag från 27 svenska företag – bland annat hörlurar, laddare och diverse köksprodukter som vattenkokare och brödrostar. Sedan uppmättes halterna av en lång rad giftiga och carcinogena ämnen i produkterna.

Resultaten är beklämmande: 35 procent av produkterna har så höga halter av minst något farligt ämne att de inte får säljas inom EU. Det vanligast förekommande ämnet var bly, som återfanns i 23 av 69 testade produkter, främst i lod. Andra vanliga kemikalier var ftalater och kortkedjiga klorparaffiner. Inga produkter från stora, dyrare märken hade för höga halter av några av ämnena.

Två av de testade produkterna hade för höga halter av alla fyra av dessa ämnen – en batteridriven mixer från GJ Media AB (fyndline.se) och en massageapparat från Helsningborgs Internetverkstad (ansiktsmaskbutiken.se).