Storbritanniens motsvarighet till konkurrensverket, The Competion and Markets Authority, skriver nu att både Apple och Google använt sin marknadsdominans för att skapa i stort sett egna ekosystem genom IOS och App Store och Android och Google Play. Myndigheten argumenterar för att detta i slutändan påverkar konsumenterna negativt eftersom det ger dem färre val, rapporterar Zdnet.

The Competion and Markets Authority överväger nu att ändra på detta genom att kräva att flera ändringar görs. Exempelvis genom att stödet för webbappar stärks, att utvecklare ska kunna använda tredjepartssystem för köp i appar och att det finns fler val för webbläsare.

Myndigheten överväger också en utredning gällande ifall Google borde sälja Android och Play Store och Apple borde sälja App Store eller köra den självständigt. En annan lösning skulle kunna vara att Apple och Googles egen apputveckling separeras från företagens mobila ekosystem.

The Competion and Markets Authority förväntar sig svar från Apple och Google gällande sin senaste studie senast 7 februari 2022.