En ny analys av totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, visar på att ungefär fem procent av kommentarerna på svenskspråkiga sociala medier innehåller toxiskt språk.

Undersökningen gjordes på uppdrag av regeringen som ville att FOI skulle analysera hot och hat mot kvinnor i svenska digitala miljöer. Detta ledde till två olika undersökningar där en tittar på förekomsten av toxiskt språk i svenskspråkiga sociala medier och en på könsskillnaderna och vad för kommentarer som riktas mot vem.

Med "toxiskt språk" menas kommunikationshandlingar så som hets mot folkgrupp, förtal eller förgripelse mot tjänsteman, nedsättande tilltal, integritetskränkning och respektlöshet.

Som underlag har forskarna analyserat cirka sju miljoner kommenterarer som samlats in från ett urval av de största svenskspråkiga sociala medierna under ett års tid.

– Vår undersökning visar att ungefär fem procent av kommentarerna på svenska sociala medier innehåller toxiskt språk. Det är framför allt enskilda individer som blir måltavlor för toxiskt språk men samtal om politiker, politiska system och samhällsinstitutioner tycks också ha en tendens att bli toxisk, säger Lisa Kaati, forskningsledare och projektledare för uppdraget i ett pressmeddelande.

Män och kvinnor ska i stort utsättas för lika många toxiska kommenterar. Män utsätts i större utsträckning för kommenterar som innehåller hot, våld- och bestaffningsidéer. Toxiska kommentarer riktade mot kvinnor handlar i större utsträckning om utseende, psykisk hälsa och moral.

Läs också: Whatsapp rullar ut försvinnande meddelanden på bred front