Speedtest.net har släppt en rapport över utrullningen av 5g-nät runt om i världen. På hastighetsfronten ser det mycket bra ut för Sverige: Bara sex länder har snabbare 5g. Snabbast är det i Sydkorea, följt av Norge som låg etta 2020.

Den genomsnittliga hastigheten på 5g-nät har sjunkit sedan i fjol, vilket enligt Speedtest är normalt när en ny teknikgeneration rullas ut på bredare front.

Vad gäller tillgänglighet och användning ser det inte lika bra ut för Sveriges del. Andelen svenska mobilanvändare som tillbringar merparten av sin tid på 5g-nät är försvinnande liten: 1,5 procent. I Speedtests lista är det bara Brasilien som ligger lägre än så. USA har som jämförelse 49,2 procent, Sydkorea 43,8 procent och Danmark 25,3 procent.

Speedtests statistik visar också att uppladdningshastigheterna fortfarande inte har börjat nå upp till de nivåer 5g-tekniken utlovar. Högst är de i Norge med ett genomsnitt på 44,27 megabit per sekund. Det globala genomsnittet sjönk från 29,52 megabit per sekund 2020 till 21,08 under 2021.