Regeringen har skickat sitt förslag på ny konsumentköplag till riksdagen. Förslaget har fokus på digitala varor och tjänster men inkluderar även ändringar för konsumenters rättigheter kring fysiska varor.

En uppdatering av lagen är nödvändig för att anpassa svensk lag till två nya EU-direktiv, men har utöver detta ett antal andra moderniseringar. Här är de viktigaste förändringarna enligt regeringen:

  • Inför regler för hur fel i digitalt innehåll och digitala tjänster ska bedömas, och vilka rättigheter konsumenter har vid sådana fel.
  • Ställer krav på att digitalt innehåll ska hållas uppdaterat för att fungera en viss tid efter köpet. Gäller både fristående innehåll och sådant som är inbyggt i fysiska varor, som mobiltelefoners operativsystem.
  • Ökar tidsperioden under vilken det är säljarens ansvar att bevisa att en trasig vara inte hade tillverkningsfel, från ett halvår till två år.
  • Klargör att ”gratis” produkter som ges bort i utbyte mot personuppgifter räknas som konsumentköp.
  • Inför nya regler som gör det tydligare att levande djur inte är som andra varor och måste hanteras i enlighet med djurskyddslagen.

Om riksdagen röstar ja till förslaget föreslår regeringen att ändringarna ska träda i kraft 1 maj.