Netflix senaste kvartalsrapport visar att streamingtjänsten nu har över 221,84 miljoner prenumeranter världen över. Under samma period förra året hade Netflix 203,66 miljoner prenumeranter.

Netflix förväntade sig dock att antalet prenumeranter under 2021 skulle öka med 37 miljoner. Den verkliga siffran landade istället på 18 miljoner.

Under det senaste kvartalet ökade antalet prenumeranter med 8,3 miljoner, vilket var något mindre än den förväntade ökningen på 8,5 miljoner.

Inför nästa kvartal förväntar sig Netflix att de kommer lägga till 2,5 miljoner prenumeranter, vilket kan jämföras med samma period året innan då de istället räknade med 4 miljoner.

Netflix själva konstaterar att deras prognos varit felaktig och menar att det kan bero på flera faktorer, så som coronapandemin och de makroekonomiska svårigheter som uppstått på flera håll i världen.

Läs också: HBO Max uppe i fler prenumeranter än väntat