I början av maj 2021 rullade Meta-ägda Whatsapp ut nya shoppingfunktioner och uppdaterade i samband med det också sina användarvillkor.

Detta har kritiserats av användare som säger att det är svårt att förstå vidden av de nya villkoren. De hävdar också att villkoren skulle kunna tvinga dem att dela mer data med Meta i framtiden.

Nu kräver EU-kommissionen och EU:s konsumentskyddsmyndigheter, med svenska Konsumentverket i spetsen, att Meta ska klargöra på vilket sätt som villkoren är förenliga med konsumenträtten inom EU.

Granskningen ska utvärdera om användarvillkoren är tillräckligt tydliga och räta ut frågetecken kring om användarnas personuppgifter delas med tredjeparter eller Metas andra företag.

Whatsapp har fram till slutet av februari på sig att skicka in svar till EU-kommissionen.

Läs också: Digitalt fokus när regeringen föreslår ny konsumentköplag