Från början av 2019 till slutet av 2021 ökade den genomsnittliga nedladdningshastigheten på mobilnät i nästan alla världens länder, skriver Opensignal i en ny rapport.

I rikare länder är det framför allt lanseringen av 5g som ligger bakom de ökade hastigheterna. I Sydkorea till exempel har hastigheten gått från 52,4 till 129,7 megabit per sekund. Länderna 5g lanserades tidigt har ökat snabbare än de där 5g kom senare – Storbritannien och Schweiz har till exempel hoppat flera snäpp upp på topplistan, medan exempelvis Sverige bara fick drygt 12 procent snabbare mobildata.

Men hastigheterna har även ökat i länder utan 5g. Allra högst ökning hade Irak med 1 132 procent snabbare mobildata. Även länder som El Salvador, Burkina Faso, Demokratiska Republiken Kongo och Libyen tresiffriga hastighetsökningar.

Opensignals mätningar visar också att 5g-näten har höjt hastigheten under dygnets långsammaste timme, när flest användare delar på den totala bandbredden, i 98 procent av alla marknader.