Hur många har installerat solenergianläggningar?

Den sammanlagda statistiken från branschen och Energimyndigheten pekar på att det fanns cirka 100 000 småskaliga installationer i Sverige vid slutet av år 2021. Det motsvarar ungefär fem procent av landets två miljoner småhus.

Ökar eller minskar priserna på själva solcellerna?

De senaste sju åren har priserna sjunkit med upp till 80 procent.

Pixabay

Slipper jag skyhöga elräkningar?

Enligt kraftbolagen halveras elräkningarna för de flesta kunder som installerar solkraft och sedan ansluter anläggningen till kraftbolagens nät.

Hur mycket kostar det?

Priset för en genomsnittlig färdiginstallerad solcellsanläggning på 5 kWh ligger på 90 000–100 00 kronor före det gröna avdraget. Detta avser en solpanelsyta om cirka 30 kvm. Priset varierar med val av teknik, leverantör och installationens svårighetsgrad.

Hur lång tid tar det innan investeringen betalar sig?

Med en återbetalningstid på runt 10-20 år, och en livslängd på 25-30 år, kan du räkna med cirka 5-15 år av gratis elproduktion. Men, då är även framtidens elpriser okända, de kan ju stiga, men även sjunka.

Får jag installera själv?

Enligt Elsäkerhetslagen klassas en solcellsanläggning som en starkströmsanläggning. Därför behöver en behörig fackperson utföra installationen. I annat fall kan den vara olaglig. En genomsnittlig solpanelsinstallation på ett villatak brukar ta två-fyra arbetsdagar i anspråk.

Pixabay

Vilka tillstånd behövs?

Från och med den 1 augusti 2018 behövs inte bygglov för byggnader inom ett detaljplanelagt område så länge solcellerna följer takets lutning och husets form. Undantag kan finnas exempelvis om kåken är k-märkt eller om solpanelerna placeras på ett sätt som avviker från husets originalutseende. Kontrollera med din kommunala byggnadsnämnd innan installationen påbörjas.

Finns det statliga subventioner?

Sedan 2021 finns ett så kallat grönt avdrag på material och arbetskostnad och görs direkt på slutfakturan från installatören/leverantören. Du behöver alltså inte göra någon ansökan. Avdraget är på 15 procent och högsta belopp är 50 000 SEK per år och person. Däremot finns det vissa krav som ska vara uppfyllda, exempelvis att det är du som är ägaren till fastigheten. Se mer på Skatteverket sajt.

Kan jag få det gröna avdraget för mitt hus utomlands?

Ja, det går faktiskt. De olika kraven gäller dock, inklusive maxbeloppet.

Kan jag använda ROT-avdraget?

Nej, du kan inte kombinera ett grönt avdrag för installation av solcellsanläggning samtidigt som du gör ROT-avdrag för arbetskostnad. Däremot kan du nyttja ROT-avdrag till andra arbeten under innevarande år, exempelvis om du vill låta bygga en altan.

Kan jag sälja el till kraftbolag?

Ja. Jämför bolagens villkor och teckna avtal. Detta kan även göras innan du installerar din solkraftsanläggning och vissa kraftbolag säljer färdiga paket med installation och avtal. Som mikroproducent av förnybar el har du sedan den 1 januari 2015 rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh för den överskottsel som matas ut på nätet.

Vilka regeländringar är på gång?

Regeringen har lagt fram lagändringar som föreslås börja gälla 1 juli 2022. Bland annat nämns att ”elanvändare i vissa fall ska kunna ansluta mikroproduktionsanläggningar till elnätet utan att betala någon avgift till nätföretaget”. Det innebär att småskaliga elproducenter inte ska behöva erlägga en årlig avgift till nätägaren för inmatningsabonnemanget.

Går det att lagra elen från solcellerna?

Ja, det går. Cirkapriserna är mellan 20 000–100 000 kronor beroende på lagringskapacitet.
Observera att det kan vara smart med batteri på så sätt att du kan sälja el när du får mest betalt för det. Det gröna avdraget för material och arbetskostnad för batteri till solkraftsanläggning är 50 procent.

Pixabay

Höjs värdet på mitt hus?

Ja, mycket tyder på det, även om andra faktorer givetvis spelar in. I och med driftskostnaderna för ditt hus minskar radikalt om du har en solkraftsanläggning blir fastigheten mer åtråvärd. Uppgifter om 15 procents värdehöjning har nämnts, bland annat av forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Hur är det med hemförsäkringen?

Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och kontrollera om din hemförsäkring täcker skador som till exempel att solcellspanelerna börjar brinna eller blir stulna (vilket faktiskt förekommit!). Observera att detta är skador om ligger utanför produkternas och installationens garantiavtal.

Kan jag ladda elbilen med solceller?

Ja, det går, men är inte helt trivialt att ordna till rent tekniskt i skrivande stund. Om du vill läsa på om hur det kan vara möjligt finns en utmärkt artikel på svenska här.

Hur stor del av elmarknaden är privatproducerad solel?

Svensk solkraft stod för en procent av den totala elproduktionen år 2021 vilket motsvararlevererade 1,1 TWh enligt Energimyndigheten. Vindkraft stod för 17 procent av elproduktionen under motsvarande period.

Hur stor är själva marknaden för solceller på eller vid småhus?

Under år 2021 hade småhusägarna investerat 2,5 miljarder kronor av egna medel i solceller.