Sedan lång tid tillbaka omfattas brittiska tv-kanaler av ett omfattande regelverk, men fram tills nu har strömningstjänster inte behövt anpassa sig till samma regler.

Nu föreslår emellertid den brittiska regeringen att även aktörer som Netflix, Disney Plus och Amazon Prime Video ska behöva följa regelverket inom en snar framtid.

Enligt Deadline handlar reglerna bland annat om att principerna om rättvisa, noggrannhet och integritet tillämpas och att tittarna inte ska utsättas för skadligt innehåll.

Läs mer: Nu har Britbox kommit till Sverige

Företag som bryter mot regelverket kan få böter på 250 000 pund, vilket motsvarar 3,1 miljoner kronor.

I sammanhanget kan nämnas att den brittiska regeringen även vill privatisera Channel 4, men förslaget har mötts av hård kritik. I dagsläget är kanalen statlig, men finansieras med hjälp av reklam.