På Iphone har det länge varit enkelt att dela hälso- och träningsdata mellan olika appar och synka data mellan dina enheter, men på Android har det saknats en central samlingsplats.

Nu ska Google åtgärda det i ett nytt samarbete med Samsung. Health Connect heter projektet, och det går ut på att samla alla hälsodata på en plats där användaren även får verktyg för att styra vilka appar som har tillgång till och kan lägga till ny data. Användare kommer också kunna välja vad som händer när flera olika appar spårar exempelvis steg eller sömn.

Bland annat ska Health Connect göra det enkelt att använda både Samsung Health och Google Fit. Över 50 kategorier av data ska ingå i plattformen, bland annat aktivitet, kroppsmått, mens och sömn.