Svenska elflygplantillverkaren Heart Aviation hoppas ha sina första 19-sitsiga elflyg i trafik 2026, men redan ett par år innan kan en annan helelektrisk flygfarkost vara i kommersiell trafik.

Det är amerikanska Joby Aviation som har tagit det första steget med en licens från luftfartsmyndigheten FAA som tillåter företaget att driva flygtaxitjänst, rapporterar The Verge. Nu återstår två licenser: En typlicens som godkänner själva flygfarkosten för kommersiellt bruk och en produktionslicens för tillverkningen.

Jobys farkost är en ”hexakopter” som använder vertikal start och landning (vtol) för att lyfta och landa, och vrider de sex rotorerna för att flyga mer som ett traditionellt flygplan. Den kan flyga i upp till 320 kilometer i timmen och kan ta sig upp till 24 mil på en laddning, det vill säga korta regionala sträckor.

Företaget hoppas kunna få kvarvarande licenser till 2024. FAA nyligen fattade beslut om att ändra processen för licensering av den här typen av farkoster, och hur det påverkar Joby är än så länge okänt.