Post- och telestyrelsen (PTS) skriver i ett pressmeddelande att mer än en miljon abonnemang använde 5g-nätet under 2021. En ökning med fyra gånger jämfört med under 2020.

Trots den stora ökningen dominerar likväl 4g-nätet som stod för över 95 procent av all mobil datatrafik under 2021. Nära tre fjärdedelar av samtalsminuterna ringdes också via 4g.

Totalt ökade datatrafiken i samtliga mobilnät med nära 30 procent under 2021. En fortsatt hög ökningstakt men något lägre än under 2020.

Läs också: Så här kommer 5g att revolutionera framtidens vård