Uppdaterad (2022-06-07):

Usb-c ett krav från hösten 2024

Precis som förra veckans information gjorde gällande har nu en överenskommelse angående en gemensam laddstandard nåtts på EU-nivå. Från hösten 2024 blir usb-c ett krav på små och medelstora elektronikprylar, som mobiler, kameror och surfplattor. 40 månader efter detta ska även bärbara datorer omfattas.

– Vi har förverkligat visionen om en gemensam laddstandard i Europa! Konsumenter har länge frustrerats av laddare som samlas på hög när nya enheter köps in. Nu kommer de att kunna använda en och samma laddare för alla bärbara elektronikprylar, säger EU-parlamentets Alex Agius Saliba.

Även från svenskt håll kommer det kommentarer:

– Det är en bra överenskommelse för både konsumenterna och miljön. Man hade kunnat gå ännu längre och inkluderat fler laddbara produkter som exempelvis rakapparater, men detta är ett viktigt första steg, säger Erik Bergkvist (S), Europaparlamentariker, i ett uttalande.

Enligt Erik Bergkvist har hämmandet av den tekniska utvecklingen varit en riskfaktor att ta hänsyn till i arbetet med lagstiftningen.

– Den trådlösa laddningen utvecklas snabbt och lagstiftningen får inte bli en bromskloss för nya tekniker i framtiden. Det är bra att EU-kommissionen får behörighet att snabbt uppdatera lagstiftningen i takt med utvecklingen, men det är någonting vi måste hålla koll på framöver.

"The common charger", som förslaget kommit att kallas av EU, syftar till att minska mängden elektronikskrot och ska enligt beräkningar bespara konsumenter inom EU drygt 250 miljoner euro årligen.

En aktör som påverkas av usb-c-beslutet är Apple, som fortfarande använder egna lightning-kontakter till sina Iphone. Företaget ska enligt rykten dock ha kommit förhållandevis långt i att skifta om till usb-c. Det har också pratats om en Iphone med enbart stöd för trådlås laddning, vilken i så fall inte skulle behöva bygga in fysiska usb-c-kontakter. Usb-c-kravet gäller nämligen bara för sladdbaserad laddning.


Tidigare:

EU kan lagstifta om usb-c

EU:s tre lagstiftande organ är nära en överenskommelse om det lagförslag som kan tvinga tillverkare av många teknikprylar att använda usb-c, rapporterar Reuters.

Redan på tisdag 7 juni kan en färdig lagstift vara klar och principiellt godkänd av parlamentet, kommissionen och ministerrådet. Några kvarvarande punkter ska diskuteras på ett stormöte på tisdag. Bland annat vill lagstiftare att även laptops inkluderas i lagen.

Parlamentet vill också harmonisera trådlös laddning till en gemensam standard till 2025, medan kommissionen och ministerrådet föreslår ett långsammare införande på tekniska grunder.

Som lagförslaget ser ut idag måste tillverkare av mobiltelefoner, digitalkameror, surfplattor, trådlösa hörlurar och högtalare som laddas eller förses med ström via kabel utrusta produkterna med usb-c-kontakt. Mindre produkter som smartklockor och aktivitetsarmband är undantagna.

Apple har enligt rykten redan börjat testa en Iphone med usb-c.