Under våren har Whatsapp testat emoji-reaktioner på meddelanden. I början av maj började funktionen rullas ut på bred front, men redan nu är en stor uppdatering på väg, rapporterar WA Beta Info.

Antalet emoji du kan reagera med är hittills begränsat till sex, samma som på Facebook. Men i interna betaversioner av Whatsapp för Android, dator och nu även IOS finns en plusknapp som tar dig till en komplett emoji-lista där du kan välja fritt.

Listan har även en avdelning för senast använda, precis som på Instagram och i systemens inbyggda emoji-väljare.

Än så länge ingår inte valfria emoji-reaktioner i den öppna betaversionen av appen, men spår av dem syns på flera håll i appens kod och interna filer. Under det senaste året har Whatsapp lagt till flera nya funktioner efter förhållandevis korta testperioder så det är möjligt att även denna släpps för allmänheten inom några månader.