Tiktok började nyligen testa en shoppingfunktion bland användare i Storbritannien. Det var tänkt som ett sätt att testa marknaden inför en bred lansering i Europa och USA, men resultatet blev inte riktigt som företaget hoppades, skriver Financial Times.

Shoppingfunktionen, som går under namnet Tiktok Shop, går ut på att företag själva och influerare sänder korta tv-shopliknande inslag, vartefter tittare direkt kan slå till på det som marknadsförs. Konceptet har fungerat väldigt bra i Asien, men i Storbritannien gick försäljningen väldigt trögt trots att företaget lockade med bonusar och rabatter.

Nu har planerna på en bredare lansering i Europa och USA lagts ner, åtminstone för den här gången, skriver tidningen.

Utöver den misslyckade försäljningen har Tiktok Shop dragits med ledningsproblem. Chefen för projektet har bytts ut efter anklagelser från anställda om dålig arbetsmiljö. Han ska bland annat ha sagt att han ”inte tror på” föräldraledighet.