2019 röstade EU igenom en ny förordning om fordon och vägsäkerhet, som trädde i kraft i slutet av förra veckan. Reglerna införs i etapper och nya krav på moderna säkerhetstekniker kommer gälla från början av juli 2024.

Bland dessa tekniker finns bland annat något som kallas intelligent hastighetsstöd och går ut på att hjälpa användaren att undvika fortkörning, både i form av överträdelse av hastighetsbegränsningen och i form av högre hastighet än vad som verkar lämpligt vid rådande väglag.

Det handlar alltså inte om ett system som helt stoppar dig att köra för fort genom att till exempel elektroniskt strypa motorn, utan om informations- och varningssystem.

Tillverkarna får själva ta fram teknikerna som används i systemet, men det ska kunna läsa hastighetsbegränsningar från vägskyltar, via elektroniska kartor och via ”infrastruktursignaler”.

I ett pressmeddelande skriver EU-kommissionen att införandet av intelligent hastighetsstöd ”har potentialen att dramatiskt minska antalet döda i trafiken” och att biltillverkare nu har chansen att maximera nyttan av tekniken.