Microsoft-ägda Mojang Studios har förbjudit nft:er i det alltjämt populära sandlådespelet Minecraft. I ett blogginlägg skriver företaget att nft:er inte är något det kommer stödja eller tillåta.

– För att se till att Minecraft-spelare har en säker och inkluderande upplevelse är det inte tillåtet att integrera blockchain-teknik i klienter eller serverprogram, och spelinnehåll som sparfiler, skins och moddar får inte använda blockchain-taknik för att skapa knappa resurser.

Mojang har redan sett exempel på utvecklare som har kopplat sparfiler och skins till nft:er, och menar att sådana tilltag uppmanar till digital knapphet och exklusivitet, något som går stick i stäv med Minecrafts värden. Det skapar ”ett scenario med de som har och de som inte har” och är därför inte inkluderande av hela samhället.