Whatsapp har nu förlängt tidsgränsen som du har på dig att ångra ett skickat meddelande, från en timme till lite mer än två dagar.

För att ta bort ett skickat meddelande inom tidsgränsen håller du på meddelandet i fråga tills valmöjligheten att ta bort det presenterar sig. Du kan därefter välja att radera meddelandet bara för dig eller för alla i gruppchatten. 

Märk väl att för att funktionen ska fungera krävs det att alla deltagare i gruppchatten har den senaste versionen av Whatsapp.

Läs också: Whatsapp jobbar på funktion som listar tidigare gruppmedlemmar