Nu har Huawei Watch GT3 Pro fått CE-certifiering för sin ekg-funktion. Det innebär att smartklockan nu får användas för mer avancerade mätningar och hälsoanalyser. Huawei Watch GT3 Pro är Huaweis första smartklocka att få CE-märkning för ekg-analys i Sverige.

Användare kan nu använda smartklockan för att göra elektrofysiologiska avläsningar av hjärtat för att bevaka sin hjärtaktivitet. Klockans sensorer kan samla in information om och analysera hjärtats rytm och eventuellt förmaksflimmer i realtid. Genom olika EKG-tester går det också att upptäcka hälsorisker som oregelbunden puls eller hjärtfrekvens.

Smartklockan kan utöver det också ge bäraren personliga tips som den kan följa för att förbättra sin hälsa.

Läs också: Huawei Watch GT 3 Pro: Lyxig uppdatering av nedskalad klocka