Tiktok är målet för flera utredningar av olika myndigheter inom EU, avslöjar EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i ett brev som har delats av Brendan Carr, en av kommissionärerna vid amerikanska Federal Communications Commission (FCC).

Brevet är ett svar till fem EU-parlamentariker som i somras skrev till henne angående avslöjanden om hur Tiktoks ägarbolag Bytedance i Kina har tillgång till användardata från resten av världen, inklusive EU.

Ursula von der Leyen skriver att Irlands dataskyddsmyndighet har en pågående utredning kring Tiktoks personuppgiftshantering och GDPR-efterföljning. Det handlar bland annat om huruvida Bytedance kan garantera samma integritetsskydd som krävs enligt GDPR för data som skickas till Kina, och hanteringen av minderåriga användares personuppgifter.

Tiktok är även inför rätta i Nederländerna i ett fall som rör reklam riktad mot barn och dataöverföringar till Kina.