Ai-genererade bilder är ett hett ämne där åsikterna går isär, både kring upphovsrätt och etik. Många konstnärer och designers är oroliga över vad ai-generatorerna kommer göra med deras möjlighet att livnära sig, andra är entusiastiska över hur ai kan hjälpa dem.

I brist på tydliga regler och lagar har även företag valt olika vägar. Bildbyrån Getty Images meddelade i september att företaget inte accepterar några bidrag som skapades med hjälp av ai, men konkurrenten Adobe Stock går nu i motsatt riktning.

Adobe har smygtestat ai-genererade bilder i sin bildkatalog, och börjar nu officiellt ta emot bidrag och sälja bilder som har skapats av algoritmer som Dall-e och Stable Diffusion, rapporterar Axios.

– Vi blev positivt överraskade. [Bilderna] når upp till vår kvalitetsstandard och de har presterat bra, säger Sarah Casillas på Adobe.

Den som laddar upp en ai-genererad bild till försäljning via Adobe Stock måste – precis som med andra bilder – intyga att de har alla tillbörliga rättigheter. Adobes policy lovar att hålla kunder skadelösa vid eventuella tvister om bildrättigheter. Om konstnärer vars bilder användes för att träna en ai via framtida lagstiftning eller rättsfall får rätt till ersättning kommer Adobe alltså täcka denna kostnad för kunderna.