Chattrobotar har funnits länge och det finns redan i dag företag som använder dem. Dagens chattbottar är dock långt ifrån smarta och fungerar mer som ett glorifierat arkivsök där företag försöker göra det så enkelt som möjligt för dig att hitta information om olika problem så du inte ringer.

Andra användningsområden för textgenererande AI är till exempel artiklar. Dagens teknik är alldeles för dålig för att ersätta människor, men används flitigt för att autogenerera artiklar där siffror är det viktigaste, exempelvis aktienyheter.

Tills nu.

Den nya textroboten Chat GPT är en publik tjänst som kan skriva långt mer naturliga texter än tidigare ai-tjänster. Chat GPT är bäst på engelska, men ger ibland skrämmande bra resultat även på svenska.

Läs även: Ai och upphovsrätt – detta gäller när du använder ai-genererad text

Jag satt ned för en intervju med Chat GPT för att ta reda på vad den vill och hur bra den egentligen är. Alla svar nedan är ai-generad text exakt så som textroboten svarade.

Dall-e 2 artificiell intelligens
AI-genererad bild av tjänsten Dall-E 2. Textpromt: Artificial Intelligence by Tim Burton.

Vad är Chat GPT?
Chat GPT är en AI-baserad teknik för att skapa chattrobotar som kan imitera mänskligt språk och föra samtal med människor på ett trovärdigt sätt. Denna teknik bygger på GPT (Generative Pretrained Transformer), som är en typ av maskininlärningsmodell som har tränats på att generera text som låter naturligt och kan användas för att besvara frågor, ge råd, ge information och föra samtal på ett realistiskt sätt.

Här testar du Chat GPT.

Vad är målet med Chat GPT?
Målet med Chat GPT är att skapa teknik för att skapa chattrobotar som kan imitera mänskligt språk och föra samtal med människor på ett trovärdigt sätt. Detta kan användas för att göra det enklare och mer effektivt att få svar på frågor, ge råd och information, samt hålla en konversation med människor. Målet är också att göra det möjligt för företag och organisationer att använda chattrobotar för att hantera kundfrågor, förbättra kundservice och öka produktiviteten.

Finns det några risker med Chat GPT?
Som med all teknik finns det alltid viss risk för att den används på ett negativt sätt. En av de största riskerna med Chat GPT är att det kan användas för att skapa falska konton och föra olagliga eller skadliga samtal. Detta kan leda till förvirring, rykten och skada för personer eller företag som utsätts för sådana samtal. Därför är det viktigt att använda Chat GPT på ett ansvarsfullt sätt och se till att det används för lagliga och positiva ändamål.

Artificiell intelligens dall-e 2
AI-genererad bild av tjänsten Dall-E 2. Textpromt: Artificial Intelligence by Anders Zorn.

Kommer artificiell intelligens att göra författare och skribenter arbetslösa?
Det är svårt att säga exakt vad som kommer att hända i framtiden när det gäller hur artificiell intelligens påverkar olika yrkesgrupper, inklusive författare och skribenter. Det är möjligt att vissa uppgifter som tidigare utfördes av människor kommer att automatiseras med hjälp av AI, men det är också möjligt att AI kan skapa nya möjligheter och karriärvägar för författare och skribenter.

Vilka möjligheter?
Det är svårt att säga exakt vilka möjligheter AI kommer att skapa för författare och skribenter, eftersom det beror på hur tekniken utvecklas och används. Men det är möjligt att AI kan användas för att hjälpa till att analysera och organisera information, så att författare och skribenter kan fokusera på att skapa innehåll och berätta historier. AI kan också användas för att förbättra språkteknologin och göra det lättare att skriva och redigera text. I slutändan kommer möjligheterna för författare och skribenter att avgöras av hur AI används och hur människor anpassar sig till tekniken.

Hur löser vi arbetslösheten om artificiell intelligens tar alla jobb?
Det är svårt att säga exakt hur man ska lösa problemet med arbetslöshet om AI tar alla jobb, eftersom det beror på hur tekniken utvecklas och används. Men det finns några olika strategier som man kan tänka sig att använda. En sådan strategi kan vara att se till att människor får tillgång till utbildning och omvärldsinlärning, så att de kan anpassa sig till förändringar i arbetsmarknaden och förvärva nya färdigheter som behövs för att utföra olika typer av jobb. En annan strategi kan vara att införa olika former av stöd för människor som blir arbetslösa, så att de kan få hjälp med att hitta nya jobb och försörja sig själva och sin familj. Oavsett vilken strategi som används är det viktigt att se till att människor har möjlighet att få en rimlig livskvalitet, även om deras arbetsmarknadsmöjligheter förändras på grund av utvecklingen av AI.

Skriv en haiku om framtiden för artificiell intelligens

Framtiden för AI
Okänd och full av möjlighet
Människan och maskin

En värld av teknik
Konstant förändring och utveckling
Ingen vet vad som kommer.

Tack för dina svar
Ingen orsak, det var en glädje att hjälpa till. Låt mig veta om du har fler frågor.

Här testar du Chat GPT. Gratis, men kräver konto och sms-verifikation. (Samma konto fungerar till ai-tjänsten Dall-e 2 som skapat bilderna i denna artikel)