EU-parlamentet och Ministerrådet har kommit fattat ett preliminärt beslut om att se över reglerna för batterier med fokus på återvinning och konsumentskydd. Beslutet ska nu gå vidare till separata omröstningar.

Om det röstas igenom oförändrat innebär förslaget bland annat att tillverkare av batteridrivna portabla produkter (som mobiltelefoner) måste göra det enkelt och snabbt för konsumenter att själva byta batteri. De måste även göra det enkelt och gratis att återvinna gamla batterier.

Alla batterier kommer behöva märkas med qr-koder och etiketter som gör det enkelt att se specifikationer som kapacitet, prestanda och kemisk sammansättning. Förslaget ställer även krav på miniminivåer av återvunna material i nya batterier och det ska vara gratis och enkelt att återvinna gamla batterier av alla slag.

Senast 31 december 2030 ska EU-kommissionen fatta beslut om icke-laddningsbara portabla batterier ska fasas ut. Det handlar alltså om vanliga alkaliska batterier och liknande.