Företagen bakom de bildskapande AI-verktygen Stable Diffusion, Midjourney och Dreamup stäms nu av konstnärerna Sarah Anderson, Kelly McKernan och Karla Ortiz, rapporterar The Verge.

Konstnärerna argumenterar för att AI-verktygen inkräktat på upphovsrättslagen för miljoner konstnärer eftersom de utan deras tillåtelse skannat av fem miljarder bilder från nätet för att träna upp sina AI-verktyg.

I ett blogginlägg som presenterar stämningsansökan skriver advokaten Matthew Butterick att fallet är "ytterligare ett steg mot att göra AI rättvis och etisk för alla."

Butterick skriver också att AI-verktyg har möjligheten att "Dränka marknaden med ett i princip oändligt antal bilder som bryter mot konstnärers upphovsrätt och som kommer orsaka permanent skada på marknaden för konst och konstnärer." 

Läs också: Chat GPT och upphovsrätt - detta gäller när du använder ai-genererad text och bild