I ett fall som kan komma att få stora konsekvenser för bildgenerering med ai har bildbyrån Getty Images stämt utvecklaren av Stable Diffusion-algoritmen, Stability AI.

Gettys klagan går ut på att Stability ska ha tränat sina maskininlärningsalgoritmer på bilder som företaget äger eller representerar, utan att fråga om lov eller köpa en licens. I ett uttalande skriver företaget att Stability AI kunde ha förhandlat om en rimlig licens som ersätter bildskaparna för användningen, men valde att följa sina egna affärsintressen istället.

Att Getty har valt att stämma Stability AI och inte Open AI – vars algoritmer Dall-e och Dall-e 2 också tränas på bilder tagna från nätet – kan ha att göra med att bolagens respektive hemvist. Stability AI är ett brittiskt företag, medan Open AI hör hemma i USA. De amerikanska undantagen från upphovsrätten som kallas ”fair use” är starkare än den brittiska motsvarigheten ”fair dealing”, vilket kan ge Getty större chans att vinna målet.

En fällande dom kan leda till att ai-bildgeneratorer måste tränas på licenserade bilder och bilder för vilka copyrightskyddet har upphört. Många konstnärer har efterfrågat tydliggöranden eller nya lagar som skyddar deras verk från att olovligen användas för att träna ai-generatorer.

Se även: Konstnärer tar till rättsliga åtgärder mot AI-bildskapare