Konsumentverket ger nu bottenbetyg till elbolagens prisinformation efter en ny granskning.

Hela 12 av 29 elbolag ska haft olika prisuppgifter på sin webbplats och den faktiska elfakturan. Ibland var priset högre på fakturan och ibland lägre. Något som gör det svårt för konsumenter att veta om de betalar rätt elpris.

– Att bolagen ger olika prisuppgifter på webbplats och faktura är ett bottenbetyg till branschen. Det är förstås väldigt viktigt att konsumenter får korrekt prisinformation, säger Ulrika Edlund, jurist på Konsumentverket, i ett pressmeddelande.

Den terminologi som bolagen använder ska också göra det komplicerat för konsumenter att ta till sig informationen, vilket kan leda till missförstånd. Granskningen kunde identifiera att 16 olika begrepp användes för att beskriva elpriset på både webbplatsen och fakturan.

Konsumentverkets bedömning är att den bristande prisinformationen är att klassa som "otillbörlig marknadsföring". Myndigheten förutsätter att bolagen nu kommer genomföra de förändringar som krävs och kommer göra en uppföljning längre fram för att säkerställa detta.