Twitter har återigen ändrat hur flödet fungerar, och användare kan nu igen själva ange vilket flöde de vill ha som standard. Valet står mellan det nyligen introducerade “For you”-flödet, där algoritmen styr vad som visas, eller “Following”-versionen som visar Tweets från de man följer i kronologisk ordning.

För en lite mer detaljerad tidslinje över “For you”-flödets introduktion kan du spana in Techradar. Ändringarna i användares standardflöden är bara det senaste av uppdateringarna på Twitter som inte helt uppskattats av användarbasen, bara för några veckor sedan förbjöds användandet av populära tredjepartsappar.