Det är mycket ai nu. Vi skrev själva alldeles nyss om olika ai-tjänster som kan generera fram bilder, men det visar sig att det även finns en ai som kan generera fram handskriven text. Tjänsten heter calligrapher.ai och kan omvandla en inmatad mening till skrivstil.

Det finns reglage för att bestämma hur snabb handstilen ska vara, men även för att göra den mer eller mindre läsbar. Det går också att ändra tjockleken på texten. Det finns nio förinställda stilar i ai:n.

Texten "M3 - Sveriges prylsajt" genererad i skrivstil av ai
Dras läsbarheten ner riktigt lågt kan det, kanske inte helt oväntat, bli svårt att tyda vissa tecken.

Vi bad calligraphy.ai att generera fram text åt oss med lite olika inställningar för att se vad den kan prestera. 

Texten "M3 - Sveriges prylsajt" i ai-genererad skrivstil
Vissa tecken kan råka bli något fel för ai:n.

Programmets skapare, maskininlärnignsforskaren Sean Vasquez, baserade handstilarna på 221 personers handskrivna texter från IAM On-Line Handwriting Database. Som Ars Technica påpekar, så orsakar det faktum att databasen enbart innehåller engelskspråkiga texter vissa problem om du försöker få ai:n att skriva bokstäver som inte finns i det engelska alfabetet, något jag själv också märkte när jag bad ai:n skriva lite svenska.

Bokstäverna Å, Ä och Ö i skrivstil genererad av ai
Bokstäver som inte finns i det engelska alfabetet klarar calligraphy.ai verkligen inte av.