Netflix har problem med kunder som delar sina konton med släktingar och vänner. Så har det varit i flera år och företaget har gjort försiktiga försök att börja bekämpa fenomenet utan att reta upp sina kunder för mycket – förmodligen en svår balansgång.

Nyligen meddelade Netflix att det har börjat testa en ny metod för att råda bot på lösenordsdelandet, och nu har företaget publicerat frågor och svar om hur det går till i en ny sektion på sin supportsida.

Netflix använder tillgänglig information som ip-adress, enhets-id och aktivitet på kontot för att avgöra vilka enheter som tillhör kundens hushåll, och vilka som ser ut att tillhöra andra hushåll.

När företaget upptäcker en enhet utanför hushållet kommer det inte, som tidigare planerat, att stoppa den enheten och kräva betalning. Istället måste sådana enheter verifieras via kontoägarens e-post. Ett verifikationsmejl skickas ut med en kod som måste fyllas i på enheten inom en kvart.

Enheter som används enbart utanför kundens hemnätverk kommer behöva verifieras igen periodvis. För att inte störa kunder som har legitima skäl att titta från andra platser – på resa, på jobbet, i stugan, et cetera – kommer enheter som ansluter från hemnätverket minst en gång var 31:a dag inte behöva verifieras.