Internetstiftelsen tilldelar nu sitt källkritikpris "Det gyllene förstoringsglaset" till nyhetskanalen Alkompis och forskarna Jutta Haider och Olof Sundin.

"Det gyllene förstoringsglaset" har delats ut av Internetstiftelsen sedan 2017 till personer, initiativ och organisationer som "gjort enastående insatser för källkritik och kritiskt tänkande på nätet".

Allmänhetens pris går till Alkompis och juryns motivering lyder.

"Få medier vänder sig till arabiskspråkiga svenskar och därför är det värdefullt att den som gör det är noga med fakta, särskilt i kontroversiella frågor. Det är Alkompis. Såväl när de rättar andra mediers felöversättningar som när de tillbakavisar desinformation om kidnappade barn visar Alkompis att de står stadigt på sanningens och sina läsares sida."

För Skolpriset till Jutta Haider och Olof Sundin lyder juryns motivering:

"I sin bok Paradoxes of Media and Information Literacy: The Crisis of Information visar de hur källkritiken, som en del av medie- och informationskunnighet, hela tiden behöver omförhandlas i ett digitalt informationssamhälle. Genom att lyfta en rad olika dilemman ger de värdefulla insikter för en framåtsyftande digital källkritik och en stärkt digital kompetens."