I höstas lanserade Snapchat sin Family Center-funktion i Sverige, en frivillig funktion som barn och föräldrar tillsammans kan aktivera för att ge föräldrarna insikt i deras tonåringars sociala media-liv utan att kunna snoka i deras konversationer.

Nu utökas Family Center med en ny funktion: Innehållskontroller. Funktionen går ut på att föräldrar kan välja att filtrera bort innehåll som klassas som ”känsligt” från de två Snapchat-funktioner där innehåll kan spridas utanför privata konversationer, Stories och Spotlight.

Framöver ska även funktioner för att hålla koll på barnens användning av Snapchats nya ai-chatt läggas till.

Snapchat har samtidigt publicerat sina innehållsriktlinjer för skapare som visar vad som är förbjudet respektive får innehåll att klassas som känsligt, och även vad som diskvalificerar innehåll från att spridas av rekommendationsalgoritmen. De här riktlinjerna har tidigare bara delats med mediapartners och ”Snap Stars”.