Klarna försöker bredda sig med mervärdesfunktioner som ska göra appen mer användbar än bara för att köpa prylar på kredit. Den senaste satsningen presenterades idag och är en miljömärkning av elektroniktillverkare som visar hur bra olika tillverkare är på att motarbeta utsläpp och använda förnyelsebar energi.

Funktionen har utvecklats i samarbete med företaget Clarity AI och har utmärkelser inom fem kategorier:

  • Lägre direkta utsläpp – märkning som ges till de 10 procent av tillverkarna som släpper ut minst växthusgaser.
  • Lägre indirekta utsläpp – märkning till de 10 procent som har lägst indirekta koldioxidutsläpp, från exempelvis elproduktion.
  • Åtagande för att minska växthusgasutsläpp – märkning för företag som lovar att följa 1,5-gradersmålet.
  • Öppna med sina växthusgasutsläpp – märkning för företag som är öppna med sina direkta och indirekta utsläpp.
  • Använder förnybar energi – märkning för företag som använder minst 90 procent förnybar energi.

Från och med idag syns miljömärkningen under transaktionsdetaljer för genomförda köp i Klarna-appen, och ska inom den närmsta tiden även visas intill info om tillverkare innan du har gjort något köp.