Där har man kopplat in just löpbanden och trappmaskinerna till tre tv-apparater, fem 60 watts lampor. Lite blygsamt kan man tycka, men tydligen har investeringen kostat 15000 dollar. Det ska jämföras med den beräknade vinsten på 183 dollar per år om den inkopplade utrustningen används i snitt tio timmar om dagen. Men det är ju alltid något.

Via Übergizmo