I början av varje år drar Telia igång din trendrapport för det kommande årets olika IT-fenomen och vart vi är på väg. Ett ord vi ska lägga på minnet är accessism.

Kort kan det förklaras i din uppkopplingsförmåga och vad det är du gör med din uppkopplade tid. I och med att vi blir allt mer uppkopplade, särskilt genom direktåtkomst till sociala medier blir vår digitala personlighet lika viktig som vilken slips eller väska vi bär för att visa vilka vi är.

Att vi blir mer och mer uppkopplade och att vårt digitala jag blir allt viktigare är ingen nyhet, men är accessism ett ord vi kommer få höra mer av?