Apple patenterar nu en egenutvecklad teknik för att åstadkomma 3d-effekter på skärmar utan att glasögon krävs, det skriver nyhetssajten the Register. I beskrivningen kan man läsa att företaget inte anser att konkurrenternas lösningar är tillfredsställande, då de ofta utesluter att flera personer upplever 3d-material tillsammans samtidigt. Tekniken som patentet bygger på innefattar en sensor som känner av ögonens position. Pixlarna i bilden projiceras sedan mot en spegel som anpassar sig efter den som tittar och sänder olika information till vänster och höger öga, vilket ger en illusion av 3d.

Det positiva med tekniken är framförallt att inga glasögon krävs och att flera personer samtidigt kan uppleva 3d-effekten. Dock är det i princip all information som finns att läsa i patentet, om och när vi kommer få se skärmar av den här typen i Appleprodukter framgår inte. Men man kan ju hoppas på en Ipad 3d i framtiden.

Patentet finns att läsa här: http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=7,843,449.PN.&OS=PN/7,843,449&RS=PN/7,843,449